Chọn trang

Xem video tóm tắt tuyệt vời này bên dưới từ Công ty TNHH Giải pháp Hệ thống An toàn về cách tiêu chuẩn toàn cầu iRAP giúp kết hợp với kiểm toán và kỹ năng kỹ thuật tốt để cung cấp 
an toàn đường bộ và Các mục tiêu toàn cầu của Liên hợp quốc để đo lường và ăn mừng thành công.

Xin chúc mừng Fahim Zafar từ Safe System Solutions Pty Ltd ở Úc, hiện là được công nhận bởi iRAP với tư cách là nhà cung cấp mã hóa, phân tích và báo cáo.

Print Friendly, PDF & Email

International Road Assessment Programme (iRAP) là Tổ chức từ thiện đã đăng ký với Tư cách tư vấn của UN ECOSOC.
iRAP được đăng ký ở Anh và xứ Wales theo số công ty 05476000
Tổ chức từ thiện số 1140357

Văn phòng đăng ký: 60 Trafalgar Square, London, WC2N 5DS
VÀO CHẠM │ Châu Âu │ Châu Phi │ Châu Á Thái Bình Dương │ Châu Mỹ Latinh và Caribe │ Bắc Mỹ

viTiếng Việt
Chia sẻ cái này

Chia sẻ cái này

Chia sẻ bài này với bạn bè của bạn!