Chọn trang

Đầu tháng, ông Nikorn Chamnong, Chủ tịch Quỹ An toàn Con người, Giám đốc Đảng Chartthaipattana và Thành viên Hạ viện Thái Lan đã phát biểu tại Quốc hội Thái Lan về iRAP và các mục tiêu chính sách 3 sao ở Thái Lan trong cuộc tranh luận về ngân sách năm tài chính 2021.

Sử dụng sự hỗ trợ của ThaiRAP với dữ liệu, mục tiêu chính trong cuộc tranh luận của ông Nikorn Chamnong là nâng cao nhận thức về ngân sách cơ sở hạ tầng an toàn đường bộ để đạt được Mục tiêu của Liên hợp quốc.

Xem video qua Facebook đây

Vào tháng 11 năm 2018, Khoa Kỹ thuật, Đại học Chulalongkorn và iRAP đã ký thỏa thuận Trung tâm Xuất sắc, sẽ hỗ trợ phát triển an toàn cơ sở hạ tầng đường bộ ở Thái Lan cũng như quốc tế.

Chuyên môn của Khoa Kỹ thuật, Đại học Chulalongkorn và các đối tác địa phương khác trong việc xây dựng chương trình ThaiRAP thành công có thể giúp giảm thiểu tử vong và thương tật trên toàn quốc. Trong đó, ưu tiên loại bỏ các tuyến đường 1 và 2 sao dành cho người đi bộ, đi xe đạp và xe máy. Việc đáp ứng Mục tiêu An toàn Đường bộ Toàn cầu của Liên hợp quốc nhằm đạt hơn 75% di chuyển trên những con đường 3 sao trở lên cho tất cả những người tham gia giao thông ở Thái Lan vào năm 2030 sẽ giảm hơn một phần ba số người chết và bị thương trên toàn quốc. Quan trọng là iRAP ước tính sẽ có ít nhất $34 USD lợi ích cho mỗi $1 được đầu tư.

Đọc thêm đây

Print Friendly, PDF & Email

International Road Assessment Programme (iRAP) là Tổ chức từ thiện đã đăng ký với Tư cách tư vấn của UN ECOSOC.
iRAP được đăng ký ở Anh và xứ Wales theo số công ty 05476000
Tổ chức từ thiện số 1140357

Văn phòng đăng ký: 60 Trafalgar Square, London, WC2N 5DS
VÀO CHẠM │ Châu Âu │ Châu Phi │ Châu Á Thái Bình Dương │ Châu Mỹ Latinh và Caribe │ Bắc Mỹ

viTiếng Việt
Chia sẻ cái này

Chia sẻ cái này

Chia sẻ bài này với bạn bè của bạn!