Chọn trang

Viện An toàn Đường bộ “Panos Mylonas” là đối tác Hy Lạp trong Dự án CEF SLAIN (Đánh giá cứu mạng sống và cải thiện an toàn mạng lưới đường bộ TEN-T), với EuroRAP là điều phối viên của Dự án. Một trong những mục tiêu của Dự án là đánh giá Quản lý Hiệu suất An toàn của mạng lưới đường lõi TEN-T. Hiện tại, việc đánh giá diễn ra ở 4 quốc gia châu Âu: Croatia, Ý, Hy Lạp và Tây Ban Nha.

Vào ngày 24 tháng 6, Chủ tịch Viện An toàn Đường bộ “Panos Mylonas”, bà Vassiliki Danelli-Mylona và các cộng sự của bà đã cung cấp cho Bộ Cơ sở hạ tầng và Giao thông vận tải ở Hy Lạp bản đồ rủi ro mới nhất của đất nước trong Dự án SLAIN. Với việc Bộ áp dụng các bản đồ rủi ro, Hy Lạp đã tuân thủ các yêu cầu của Chỉ thị Quản lý An toàn Cơ sở Hạ tầng Đường bộ (RISM). Sau này là cơ sở cốt lõi cho các mục tiêu của Dự án SLAIN.

Để đọc thêm, xin vui lòng bấm vào ĐÂY.

Print Friendly, PDF & Email

International Road Assessment Programme (iRAP) là Tổ chức từ thiện đã đăng ký với Tư cách tư vấn của UN ECOSOC.
iRAP được đăng ký ở Anh và xứ Wales theo số công ty 05476000
Tổ chức từ thiện số 1140357

Văn phòng đăng ký: 60 Trafalgar Square, London, WC2N 5DS
VÀO CHẠM │ Châu Âu │ Châu Phi │ Châu Á Thái Bình Dương │ Châu Mỹ Latinh và Caribe │ Bắc Mỹ

viTiếng Việt
Chia sẻ cái này

Chia sẻ cái này

Chia sẻ bài này với bạn bè của bạn!