Chọn trang
Tín dụng hình ảnh (trên & phải): Revista Vial (Tạp chí Đường)

Dự án Phát triển Hành lang Đường bộ Tây Bắc (NOA) do Ngân hàng Thế giới tài trợ trị giá $300 triệu USD, được thông báo bởi đánh giá iRAP, có điều kiện thiết kế 3 sao trở lên và là một phần của dự án lớn hơn sẽ giúp hợp nhất kinh tế bốn quốc gia Nam Mỹ Chile, Argentina , Paraguay và Brazil.

Được khởi công vào năm 2017 và dự kiến hoàn thành vào năm 2023, hợp phần Argentina của dự án bao gồm hai giai đoạn, hành lang NOA (Tây Bắc Argentina) và hành lang NEA (Đông Bắc Argentina). Đối với từng lĩnh vực, dự án có tổng giá trị lần lượt là $3.000 và USD$4.500 triệu USD.

Khu vực hành lang NOA mà iRAP đánh giá có số vụ tai nạn giao thông đường bộ cao nhất trong cả nước. Chính phủ Argentina đã bảo đảm khoản vay 300 triệu USD từ Ngân hàng Thế giới để nâng cấp hành lang, với điều kiện khoản vay là thiết kế phải đạt được xếp hạng sao bằng hoặc cao hơn 3 sao.

Đánh giá iRAP được thực hiện trên 204,9 km đường. 70% (143,2 km) của những con đường được đánh giá này tương ứng với những đoạn mà việc nâng cấp thiết kế đường sẽ bao gồm việc trùng lặp với những con đường chưa được phân chia hiện có.

Còn lại 30% của các tuyến đường (61,7 km) là các tuyến đường hiện đang bị chia cắt nhưng cần được khôi phục và thực hiện các biện pháp an toàn cần thiết để giảm thiểu rủi ro cho người sử dụng hành lang đường bộ. Nhóm đường cuối cùng này bao gồm lối đi đến các thị trấn khác nhau thông qua các nút giao thông được phân cách bằng cấp (còn được gọi là Nút giao thông nhiều tầng)

iRAP đã đánh giá rủi ro để xác định xếp hạng theo sao của thiết kế đường có dải phân cách và các nút giao được phân cách bằng cấp, đồng thời đề xuất các biện pháp đối phó cho đường được phân chia hiện tại.

Đọc thêm về dự án này từ khi thành lập năm 2017 đây

Đọc tóm tắt dự án từ Ngân hàng Thế giới đây

Dựa theo Công cụ Dữ liệu lớn của iRAP, số người chết ước tính ở Argentina  mỗi năm là 6.119 (WHO 2015). Đạt được> 75% di chuyển trên những con đường 3 sao trở lên cho tất cả những người tham gia giao thông ở Argentina vào năm 2030 có thể cứu 2.046 mạng người mỗi năm và giảm 450.015 ca tử vong và thương tích nghiêm trọng trong vòng 20 năm với lợi ích kinh tế gần 1.71T77,1 tỷ USD.

Print Friendly, PDF & Email

International Road Assessment Programme (iRAP) là Tổ chức từ thiện đã đăng ký với Tư cách tư vấn của UN ECOSOC.
iRAP được đăng ký ở Anh và xứ Wales theo số công ty 05476000
Tổ chức từ thiện số 1140357

Văn phòng đăng ký: 60 Trafalgar Square, London, WC2N 5DS
VÀO CHẠM │ Châu Âu │ Châu Phi │ Châu Á Thái Bình Dương │ Châu Mỹ Latinh và Caribe │ Bắc Mỹ

viTiếng Việt
Chia sẻ cái này

Chia sẻ cái này

Chia sẻ bài này với bạn bè của bạn!