Chọn trang

Sự hội nhập kinh tế của Bosnia và Herzegovina ở Tây Balkan và phần còn lại của Châu Âu đang đạt được một bước tiến quan trọng nhờ khoản vay EBRD$600 triệu USD để xây dựng Đường cao tốc Corridor Vc.

Sự phát triển của Corridor Vc là một ưu tiên chiến lược của Bosnia và Herzegovina. Dự án sẽ cải thiện kết nối giữa các thành phố chính của BiH và các quốc gia lân cận và bao gồm ba giai đoạn công việc được hoàn thành từ năm 2018 đến năm 2030. Là một phần của hành lang giao thông Liên Âu lớn hơn, việc nâng cấp sẽ tăng cường dịch vụ vận tải và giảm lưu lượng giao thông trên các tuyến đường địa phương tác động tích cực đến chất lượng không khí, tiếng ồn và an toàn giao thông của địa phương.

Sau khi hoàn thành, hành lang sẽ đóng vai trò như một phần mở rộng của Mạng lưới giao thông xuyên châu Âu tới mạng lưới cốt lõi của Tây Balkan. Hơn 50% dân số Bosnia và Herzegovina sống trong hành lang dài 30 km, một khu vực đóng góp hơn 60% vào GDP của đất nước.

Đọc thêm về dự án đầu tư này đây

Các đánh giá của EuroRAP đã thông báo về mức độ an toàn của hành lang và đầu tư.

Đọc thêm về đánh giá EuroRAP / iRAP ở Bosnia Herzegovina đây

Dựa theo Công cụ Dữ liệu lớn của iRAP, số người chết ước tính ở Bosnia và Herzegovina  mỗi năm là 6.072 (WHO 2015). Đạt được> 75% di chuyển trên những con đường 3 sao trở lên cho tất cả những người tham gia giao thông Bosnia và Herzegovina  đến năm 2030 có thể cứu 185 mạng người mỗi năm và giảm 40.596 người tử vong và thương tật nghiêm trọng trong 20 năm với lợi ích kinh tế gần 1,31T3,75 tỷ USD.

Print Friendly, PDF & Email

International Road Assessment Programme (iRAP) là Tổ chức từ thiện đã đăng ký với Tư cách tư vấn của UN ECOSOC.
iRAP được đăng ký ở Anh và xứ Wales theo số công ty 05476000
Tổ chức từ thiện số 1140357

Văn phòng đăng ký: 60 Trafalgar Square, London, WC2N 5DS
VÀO CHẠM │ Châu Âu │ Châu Phi │ Châu Á Thái Bình Dương │ Châu Mỹ Latinh và Caribe │ Bắc Mỹ

viTiếng Việt
Chia sẻ cái này

Chia sẻ cái này

Chia sẻ bài này với bạn bè của bạn!