Chọn trang

Tòa án Kiểm toán Châu Âu (ECA) gần đây đã đưa ra một báo cáo nhấn mạnh tầm quan trọng của mạng lưới giao thông xuyên châu Âu cốt lõi (TEN-T) của các tuyến đường nhanh xét về thời gian di chuyển ngắn hơn và quãng đường cao tốc dài hơn. Ladislav Balko, Thành viên ECA chịu trách nhiệm về báo cáo cho biết: “Mạng lưới đường cốt lõi của EU đang đạt được tiến bộ nhưng vẫn chưa hoạt động đầy đủ”. ECA kêu gọi Ủy ban Châu Âu ưu tiên đầu tư vào Mạng lưới TEN-T, tăng cường sắp xếp giám sát bằng cách cải thiện chất lượng cơ sở hạ tầng về mặt an toàn và tăng cường cách tiếp cận của mình để đảm bảo duy trì đầy đủ mạng lưới đang phát triển của Quốc gia Thành viên.

Để biết thêm thông tin và truy cập vào báo cáo, hãy nhấp vào đây.

Print Friendly, PDF & Email

International Road Assessment Programme (iRAP) là Tổ chức từ thiện đã đăng ký với Tư cách tư vấn của UN ECOSOC.
iRAP được đăng ký ở Anh và xứ Wales theo số công ty 05476000
Tổ chức từ thiện số 1140357

Văn phòng đăng ký: 60 Trafalgar Square, London, WC2N 5DS
VÀO CHẠM │ Châu Âu │ Châu Phi │ Châu Á Thái Bình Dương │ Châu Mỹ Latinh và Caribe │ Bắc Mỹ

viTiếng Việt
Chia sẻ cái này

Chia sẻ cái này

Chia sẻ bài này với bạn bè của bạn!