Chọn trang

12 Mục tiêu về Hiệu suất An toàn Đường bộ Toàn cầu đã được Đại hội đồng Liên Hợp Quốc chính thức đưa ra trong Nghị quyết mới nhất của Liên Hợp Quốc về An toàn Đường bộ năm 2018. Các mục tiêu bao gồm đảm bảo tất cả các con đường mới được xây dựng theo tiêu chuẩn 3 sao trở lên cho tất cả người tham gia giao thông (Mục tiêu 3), và hơn 75% đi lại tương đương với các con đường 3 sao trở lên cho tất cả người đi đường vào năm 2030 (Mục tiêu 4).

Xếp hạng Sao cho Kiểu dáng (SR4D) đưa ra một quy trình tiêu chuẩn hóa dựa trên bằng chứng để đánh giá mức độ an toàn của các thiết kế đường.

Với SR4D, bạn có thể:

 • Đánh giá mức độ an toàn của thiết kế cho tất cả các loại đường trong bối cảnh đô thị và nông thôn.
 • Tạo Xếp hạng sao an toàn cho tất cả các loại người tham gia giao thông.
 • Ước tính số người tử vong và thương tích nghiêm trọng có thể xảy ra với các thiết kế.
 • Lập các kế hoạch đầu tư an toàn và các phân tích kinh tế.
 • Thể hiện sự tuân thủ Mục tiêu 3 về Hiệu suất An toàn Đường bộ Toàn cầu của Liên hợp quốc.

iRAP đề xuất kế hoạch 6 giai đoạn cho các tổ chức muốn xây dựng khả năng SR4D.

 1. Tham gia một cuộc họp khởi đầu, để gặp gỡ các thành viên chính trong nhóm iRAP và xem SR4D đã được phát triển như thế nào và nó được sử dụng như thế nào.
 2. Đi theo Khóa học trực tuyến Star Rating Essentials (SRE) (5 x 1 giờ mô-đun cộng với bài tập). Những người tham gia sẽ tìm hiểu về phương pháp iRAP và học cách sử dụng nền tảng phần mềm iRAP, ViDA.
 3. Đi theo Khóa học trực tuyến SR4D (4 x 1 giờ mô-đun cộng với bài tập). Những người tham gia học cách sử dụng ứng dụng web SR4D để đánh giá thiết kế.
 4. Đạt được Công nhận tạm thời iRAP, bằng cách vượt qua các bài kiểm tra công nhận, để tham gia cộng đồng các chuyên gia có thể thực hiện các hoạt động đặc tả iRAP với cùng một mức chất lượng cao nhất quán trên toàn thế giới.
 5. Sử dụng SR4D trong các dự án thiết kế. Nhân viên chủ chốt của iRAP cung cấp hỗ trợ kỹ thuật từ xa ở giai đoạn này, bao gồm tư vấn kỹ thuật trực tuyến và hội thảo nghiên cứu điển hình.
 6. Nhận đầy đủ iRAP công nhận, bằng cách chứng minh đã hoàn thành thành công một dự án sử dụng Xếp hạng sao và kế hoạch đầu tư. Các chuyên gia có chứng nhận iRAP:
  • Được liệt kê trên trang web iRAP, thường được các tổ chức như Ngân hàng Thế giới đề cập đến.
  • Đồng ý với Bộ quy tắc ứng xử nhất quán trên toàn cầu.
  • Có quyền sử dụng biểu trưng được iRAP công nhận.
  • Nhận cập nhật thường xuyên về những phát triển mới nhất trong phương pháp và thông số kỹ thuật iRAP.

Nếu bạn muốn biết thêm về SR4D hoặc muốn triển khai kế hoạch 6 giai đoạn trong tổ chức của mình, vui lòng liên hệ alessandra.francoia@irap.org.

Print Friendly, PDF & Email

International Road Assessment Programme (iRAP) là Tổ chức từ thiện đã đăng ký với Tư cách tư vấn của UN ECOSOC.
iRAP được đăng ký ở Anh và xứ Wales theo số công ty 05476000
Tổ chức từ thiện số 1140357

Văn phòng đăng ký: 60 Trafalgar Square, London, WC2N 5DS
VÀO CHẠM │ Châu Âu │ Châu Phi │ Châu Á Thái Bình Dương │ Châu Mỹ Latinh và Caribe │ Bắc Mỹ

viTiếng Việt
Chia sẻ cái này

Chia sẻ cái này

Chia sẻ bài này với bạn bè của bạn!