Chọn trang

Vào thứ Ba ngày 19 tháng 12, Ban Thư ký Cơ động tại Bogotá, Colombia đã khởi động việc thực hiện các biện pháp đối phó của iRAP trên 80thứ tự Đường phố, là một phần của công việc BIGRS. Chúng tôi đã công bố và giải thích các biện pháp can thiệp an toàn đường bộ cho người dùng dễ bị tổn thương được triển khai trên 80thứ tự Đường phố, Bogotá, Colombia.

Các phương tiện truyền thông đã có mặt, bao gồm các đài truyền hình và đài phát thanh lớn. Ngoài ra, vụ khởi động cũng xuất hiện trên tờ báo chính của Colombia “El Tiempo”, với toàn bộ ghi chú của Ban Thư ký Kế hoạch Di động, nhấn mạnh rằng các phân tích dựa trên phương pháp luận iRAP http://m.eledtiempo.com/bogota/bicicarriles-para-bogota-en-el-2018-163388

Việc thực hiện trên 80thứ tự đường phố phủ 2,7kms. Dựa trên kinh nghiệm thành công đó, trong năm 2018 sẽ can thiệp thêm số km trên cùng một tuyến phố, tổng cộng 11 km can thiệp trên tuyến phố đó. Ngoài ra, trong năm 2018, cả Circunvalar Ave và Autopista Sur sẽ được can thiệp, thực hiện gói các biện pháp đối phó từ phân tích iRAP.

Chúng tôi mong muốn được tiếp tục làm việc tại Bogotá, Colombia - hướng tới Cơ sở hạ tầng đường an toàn để cứu mạng người.

       

Print Friendly, PDF & Email

International Road Assessment Programme (iRAP) là Tổ chức từ thiện đã đăng ký với Tư cách tư vấn của UN ECOSOC.
iRAP được đăng ký ở Anh và xứ Wales theo số công ty 05476000
Tổ chức từ thiện số 1140357

Văn phòng đăng ký: 60 Trafalgar Square, London, WC2N 5DS
VÀO CHẠM │ Châu Âu │ Châu Phi │ Châu Á Thái Bình Dương │ Châu Mỹ Latinh và Caribe │ Bắc Mỹ

viTiếng Việt
Chia sẻ cái này

Chia sẻ cái này

Chia sẻ bài này với bạn bè của bạn!