Chọn trang

Dự án Kế hoạch mười bước ở Tanzania là ứng dụng chính thức đầu tiên của Kế hoạch mười bước cho cơ sở hạ tầng đường bộ an toàn hơn và được đồng tài trợ bởi GRSF và Quỹ An toàn Đường bộ Liên Hợp Quốc (UNRSF) và có sự tham gia của Chính phủ Tanzania bao gồm thông qua Cục Đường bộ Quốc gia Tanzania (TANROADS) và Cục Đường bộ Đô thị và Nông thôn Tanzania (TARURA), Ngân hàng Thế giới/GRSF và Ủy ban Kinh tế Liên hợp quốc về Châu Phi (UNECA), Liên đoàn Đường bộ Quốc tế (IRF), Hiệp hội Đường bộ Tanzania (TARA), Hiệp hội Đường bộ Thế giới (PIARC), Chương trình Đánh giá Đường bộ Quốc tế (1 TP2T), các tổ chức nghiên cứu, tổ chức phi chính phủ và các bên liên quan trong ngành. Dự án đã hoạt động trong các năm 2020, 2021, 2022 và 2023.

Bảng điều khiển này được phát triển như một phần của iRAP Đánh giá tác động Kế hoạch mười bước của UNRSF về cơ sở hạ tầng đường bộ an toàn hơn trong việc cải thiện hiệu suất an toàn của WB Dự án dự án do UK Aid tài trợ thông qua GRSF.

Print Friendly, PDF & Email

International Road Assessment Programme (iRAP) là Tổ chức từ thiện đã đăng ký với Tư cách tư vấn của UN ECOSOC.
iRAP được đăng ký ở Anh và xứ Wales theo số công ty 05476000
Tổ chức từ thiện số 1140357

Văn phòng đăng ký: 60 Trafalgar Square, London, WC2N 5DS
VÀO CHẠM │ Châu Âu │ Châu Phi │ Châu Á Thái Bình Dương │ Châu Mỹ Latinh và Caribe │ Bắc Mỹ

viTiếng Việt
Chia sẻ cái này