Chọn trang
New Policymakers’ Toolkit to support youth engagement

Bộ công cụ mới của các nhà hoạch định chính sách để hỗ trợ sự tham gia của thanh niên

Thanh niên vì An toàn Đường bộ (YOURS) đã phát hành Bộ công cụ mới của các nhà hoạch định chính sách, một tài liệu vận động duy nhất sẽ giúp các đối tác, nhà hoạch định chính sách và người ra quyết định của iRAP tương tác có ý nghĩa với những người trẻ tuổi để cải thiện an toàn giao thông đường bộ. Đáng thương thay, thương tích giao thông đường bộ ...

International Road Assessment Programme (iRAP) là Tổ chức từ thiện đã đăng ký với Tư cách tư vấn của UN ECOSOC.
iRAP được đăng ký ở Anh và xứ Wales theo số công ty 05476000
Tổ chức từ thiện số 1140357

Văn phòng đăng ký: 60 Trafalgar Square, London, WC2N 5DS
VÀO CHẠM │ Châu Âu │ Châu Phi │ Châu Á Thái Bình Dương │ Châu Mỹ Latinh và Caribe │ Bắc Mỹ

viTiếng Việt