Chọn trang
Delhi Declaration Unites Global Ministers

Tuyên bố Delhi thống nhất các Bộ trưởng Toàn cầu

Giám đốc điều hành iRAP Rob McInerney đã có mặt tại Diễn đàn Bộ trưởng Giao thông vận tải ở New Delhi hôm thứ Hai, nơi các bộ trưởng giao thông vận tải toàn cầu thông qua Tuyên bố Delhi, tái khẳng định cam kết thực hiện hiệu quả các mục tiêu tham vọng liên quan đến an toàn đường bộ vào năm 2030 ...
IndiaRAP launches at WRM2017 – You’re invited

IndiaRAP ra mắt tại WRM2017 - Bạn được mời

Vào ngày 14 tháng 11, IndiaRAP, một chương trình đánh giá đường bộ được hỗ trợ toàn cầu tại địa phương dành cho Ấn Độ sẽ được ra mắt tại Hội nghị Đường bộ Thế giới IRF lần thứ 18 ở Delhi. Trân trọng kính mời các bên liên quan đến an toàn đường bộ tham dự buổi ra mắt và phiên họp đặc biệt của iRAP về Đường an toàn hơn: ...

International Road Assessment Programme (iRAP) là Tổ chức từ thiện đã đăng ký với Tư cách tư vấn của UN ECOSOC.
iRAP được đăng ký ở Anh và xứ Wales theo số công ty 05476000
Tổ chức từ thiện số 1140357

Văn phòng đăng ký: 60 Trafalgar Square, London, WC2N 5DS
VÀO CHẠM │ Châu Âu │ Châu Phi │ Châu Á Thái Bình Dương │ Châu Mỹ Latinh và Caribe │ Bắc Mỹ

viTiếng Việt