Chọn trang
Safety of Uruguay Pulp Mill access road assessed

Đã đánh giá độ an toàn của đường vào Nhà máy bột giấy Uruguay

Sự an toàn của con đường tiếp cận dài 10km mà các công nhân của United Paper Mills (UPM) ở Uruguay đi lại sẽ được đánh giá về độ an toàn trong khuôn khổ Dự án Chiến lược iRAP kết hợp với Câu lạc bộ Ô tô Uruguay (ACU). UPM đang lên kế hoạch xây dựng một vườn ươm cây trồng, ở ...

International Road Assessment Programme (iRAP) là Tổ chức từ thiện đã đăng ký với Tư cách tư vấn của UN ECOSOC.
iRAP được đăng ký ở Anh và xứ Wales theo số công ty 05476000
Tổ chức từ thiện số 1140357

Văn phòng đăng ký: 60 Trafalgar Square, London, WC2N 5DS
VÀO CHẠM │ Châu Âu │ Châu Phi │ Châu Á Thái Bình Dương │ Châu Mỹ Latinh và Caribe │ Bắc Mỹ

viTiếng Việt