Chọn trang
New Vaccines for Roads Big Data Tool Set to Save Lives

Vắc xin mới cho đường bộ Bộ công cụ dữ liệu lớn để cứu mạng người

Công cụ Dữ liệu lớn mới của iRAP's Vaccines for Roads đang được ra mắt hôm nay tại Hội nghị thượng đỉnh ITF ở Leipzig lần đầu tiên cung cấp một cuộc kiểm tra sức khỏe tương tác về mức độ an toàn của các con đường trên thế giới và các thuộc tính quan trọng của đường, cùng với cuộc sống dự kiến của con người và ...

International Road Assessment Programme (iRAP) là Tổ chức từ thiện đã đăng ký với Tư cách tư vấn của UN ECOSOC.
iRAP được đăng ký ở Anh và xứ Wales theo số công ty 05476000
Tổ chức từ thiện số 1140357

Văn phòng đăng ký: 60 Trafalgar Square, London, WC2N 5DS
VÀO CHẠM │ Châu Âu │ Châu Phi │ Châu Á Thái Bình Dương │ Châu Mỹ Latinh và Caribe │ Bắc Mỹ

viTiếng Việt