Chọn trang
VíaSegura: Digital technology for improving road safety

VíaSegura: Công nghệ kỹ thuật số để cải thiện an toàn đường bộ

Sao chép từ Moviliblog của IDB Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), tai nạn giao thông là nguyên nhân gây ra 1,35 triệu ca tử vong trên toàn thế giới. Tử vong do giao thông là một cuộc khủng hoảng sức khỏe cộng đồng có thể tránh được, đặc biệt ảnh hưởng đến thu nhập thấp và trung bình ...
iRAP Connect: ‘technology for good’

iRAP Connect: 'công nghệ tốt'

NTT Ltd. đã giới thiệu iRAP Connect, Hệ thống quản lý đối tác của iRAP, trong bộ nghiên cứu điển hình 'Công nghệ cho điều tốt' của họ cùng với những đổi mới toàn cầu để mở khóa những bí ẩn của vũ trụ, cung cấp phản ứng COVID nhanh chóng và theo dõi săn trộm trái phép ở Châu Phi ...

International Road Assessment Programme (iRAP) là Tổ chức từ thiện đã đăng ký với Tư cách tư vấn của UN ECOSOC.
iRAP được đăng ký ở Anh và xứ Wales theo số công ty 05476000
Tổ chức từ thiện số 1140357

Văn phòng đăng ký: 60 Trafalgar Square, London, WC2N 5DS
VÀO CHẠM │ Châu Âu │ Châu Phi │ Châu Á Thái Bình Dương │ Châu Mỹ Latinh và Caribe │ Bắc Mỹ

viTiếng Việt