Chọn trang
AusRAP News: Road Injury Dashboard shines a light on real cost of road trauma

AusRAP News: Bảng điều khiển chấn thương trên đường làm sáng tỏ chi phí thực tế của chấn thương trên đường

Bảng điều khiển Thương tật trên Đường TAC iRAP cung cấp thông tin chi tiết độc đáo về các loại thương tích và va chạm cũng như tổng chi phí yêu cầu bồi thường suốt đời liên quan đến chấn thương trên đường ở Victoria, để thông báo về chi phí thực tế và các hành động cần thiết để cứu sống người dân ở bang Úc. Tai nạn trên đường là ...

International Road Assessment Programme (iRAP) là Tổ chức từ thiện đã đăng ký với Tư cách tư vấn của UN ECOSOC.
iRAP được đăng ký ở Anh và xứ Wales theo số công ty 05476000
Tổ chức từ thiện số 1140357

Văn phòng đăng ký: 60 Trafalgar Square, London, WC2N 5DS
VÀO CHẠM │ Châu Âu │ Châu Phi │ Châu Á Thái Bình Dương │ Châu Mỹ Latinh và Caribe │ Bắc Mỹ

viTiếng Việt