Chọn trang
Sharing iRAP’s digital transformation: Connecting people and data to make roads safer across the world

Chia sẻ quá trình chuyển đổi kỹ thuật số của iRAP: Kết nối con người và dữ liệu để giúp đường sá an toàn hơn trên toàn thế giới

Giám đốc Truyền thông và Chương trình Toàn cầu của iRAP Judy Williams rất vui mừng được trình bày tuần này tại Something Digital ở Brisbane, chia sẻ về iRAP Connect và Cổng đối tác, cũng như Sáng kiến AiRAP, với những bộ óc kỹ thuật số thông minh nhất của Úc....

International Road Assessment Programme (iRAP) là Tổ chức từ thiện đã đăng ký với Tư cách tư vấn của UN ECOSOC.
iRAP được đăng ký ở Anh và xứ Wales theo số công ty 05476000
Tổ chức từ thiện số 1140357

Văn phòng đăng ký: 60 Trafalgar Square, London, WC2N 5DS
VÀO CHẠM │ Châu Âu │ Châu Phi │ Châu Á Thái Bình Dương │ Châu Mỹ Latinh và Caribe │ Bắc Mỹ

viTiếng Việt