Chọn trang
First assessment in Seine-et-Marne, France

Đánh giá đầu tiên ở Seine-et-Marne, Pháp

Các thành viên của nhóm iRAP từ bốn châu lục khác nhau gần đây đã tham gia vào một cuộc đánh giá an toàn đường bộ dài 530 km ở Seine-et-Marne, Pháp - một cuộc đánh giá RAP đầu tiên cho quốc gia này. Cải thiện an toàn đường bộ trên các tuyến đường công cộng và đánh giá rủi ro của người sử dụng đường bộ đã được ...

International Road Assessment Programme (iRAP) là Tổ chức từ thiện đã đăng ký với Tư cách tư vấn của UN ECOSOC.
iRAP được đăng ký ở Anh và xứ Wales theo số công ty 05476000
Tổ chức từ thiện số 1140357

Văn phòng đăng ký: 60 Trafalgar Square, London, WC2N 5DS
VÀO CHẠM │ Châu Âu │ Châu Phi │ Châu Á Thái Bình Dương │ Châu Mỹ Latinh và Caribe │ Bắc Mỹ

viTiếng Việt