Chọn trang
Australian Icons Shine Bright for SARAH

Các biểu tượng Úc tỏa sáng cho SARAH

Tuần lễ An toàn Đường bộ Toàn cầu của Liên hợp quốc đã bắt đầu với việc khởi động Tuần lễ An toàn Đường bộ Úc tại Brisbane. Cầu Story rực sáng trong màu vàng tưởng niệm Sarah Frazer và 1.200 người Úc khác đã mất mạng mỗi năm vì chấn thương trên đường. An toàn hơn của Úc ...

International Road Assessment Programme (iRAP) là Tổ chức từ thiện đã đăng ký với Tư cách tư vấn của UN ECOSOC.
iRAP được đăng ký ở Anh và xứ Wales theo số công ty 05476000
Tổ chức từ thiện số 1140357

Văn phòng đăng ký: 60 Trafalgar Square, London, WC2N 5DS
VÀO CHẠM │ Châu Âu │ Châu Phi │ Châu Á Thái Bình Dương │ Châu Mỹ Latinh và Caribe │ Bắc Mỹ

viTiếng Việt