Chọn trang
WHO new publications integrate the RAP global standard for safer road infrastructure

Các ấn phẩm mới của WHO tích hợp tiêu chuẩn toàn cầu RAP về cơ sở hạ tầng đường bộ an toàn hơn

Tổ chức Y tế Thế giới đã xuất bản hai tài liệu quan trọng để hỗ trợ các Mục tiêu Toàn cầu của LHQ về An toàn Đường bộ trong đó iRAP và các đối tác của chúng tôi làm việc trên khắp thế giới là trung tâm. Cả hai sẽ không thể thiếu để hỗ trợ chính sách, KPI, chương trình, dự án và ...

International Road Assessment Programme (iRAP) là Tổ chức từ thiện đã đăng ký với Tư cách tư vấn của UN ECOSOC.
iRAP được đăng ký ở Anh và xứ Wales theo số công ty 05476000
Tổ chức từ thiện số 1140357

Văn phòng đăng ký: 60 Trafalgar Square, London, WC2N 5DS
VÀO CHẠM │ Châu Âu │ Châu Phi │ Châu Á Thái Bình Dương │ Châu Mỹ Latinh và Caribe │ Bắc Mỹ

viTiếng Việt