Chọn trang
Tech announcement: Attribute maps are now live on ViDA

Thông báo công nghệ: Bản đồ thuộc tính hiện đã có trên ViDA

Bản đồ thuộc tính đường hiện đang hoạt động và có sẵn trên ViDA Bản đồ thuộc tính đường cung cấp một cách nhanh chóng để xem xét các danh mục của một thuộc tính, để xem chúng khác nhau như thế nào trên mạng và cũng cung cấp một cách tốt để xem xét chất lượng của dữ liệu mã hóa. Những điểm chính cho ...

International Road Assessment Programme (iRAP) là Tổ chức từ thiện đã đăng ký với Tư cách tư vấn của UN ECOSOC.
iRAP được đăng ký ở Anh và xứ Wales theo số công ty 05476000
Tổ chức từ thiện số 1140357

Văn phòng đăng ký: 60 Trafalgar Square, London, WC2N 5DS
VÀO CHẠM │ Châu Âu │ Châu Phi │ Châu Á Thái Bình Dương │ Châu Mỹ Latinh và Caribe │ Bắc Mỹ

viTiếng Việt