Chọn trang
Partners shine in latest global metrics

Đối tác tỏa sáng trong các chỉ số toàn cầu mới nhất

Là một tổ chức từ thiện, trọng tâm của iRAP là tạo điều kiện cho những người khác và tạo ra các chương trình và quan hệ đối tác do địa phương lãnh đạo để có tác động đến năm 2030. Các chỉ số mới nhất của chúng tôi định lượng và tôn vinh những con đường an toàn hơn và thành công trong việc nâng cao năng lực của 25.000 đối tác RAP trên toàn thế giới. Số liệu toàn cầu iRAP ...
BrazilRAP 1 Year On Workshop Highlights National Gains

BrazilRAP 1 năm về Hội thảo Nổi bật Lợi ích quốc gia

Tóm tắt sự kiện Hội thảo BrazilRAP một năm tổ chức vào ngày 16 tháng 12 đã thu hút 157 bên liên quan và nêu bật tiến bộ đáng kể và cam kết cấp cao trong việc loại bỏ các con đường có nguy cơ cao trên khắp đất nước. Hội thảo trên web với sự tham dự của các cơ quan chính phủ, ngân hàng phát triển ...
Latest iRAP metrics released

Các chỉ số iRAP mới nhất được phát hành

Các chỉ số mới nhất của iRAP đã được công bố cho thấy công việc trên 101 quốc gia có tốc độ phát triển bản đồ rủi ro ở Châu Âu, 770 đánh giá trường học ở 38 quốc gia, hoạt động đào tạo tuyệt vời và thêm 1,11,3 tỷ USD đầu tư vào đường an toàn hơn trong 12 tháng qua. Mỗi...

International Road Assessment Programme (iRAP) là Tổ chức từ thiện đã đăng ký với Tư cách tư vấn của UN ECOSOC.
iRAP được đăng ký ở Anh và xứ Wales theo số công ty 05476000
Tổ chức từ thiện số 1140357

Văn phòng đăng ký: 60 Trafalgar Square, London, WC2N 5DS
VÀO CHẠM │ Châu Âu │ Châu Phi │ Châu Á Thái Bình Dương │ Châu Mỹ Latinh và Caribe │ Bắc Mỹ

viTiếng Việt