Chọn trang
OECD Development Matters: Beyond Fatalities, the Hidden Health Burden of Unsafe Roads

Các vấn đề phát triển của OECD: Ngoài tử vong, gánh nặng sức khỏe tiềm ẩn của những con đường không an toàn

Bài viết được sao chép từ OECD Development Matters, ngày 17 tháng 5 năm 2023 Bởi Nneka Henry, Giám đốc Quỹ An toàn Đường bộ Liên Hợp Quốc và Rob McInerney, Giám đốc Điều hành của Chương trình Đánh giá Đường bộ Quốc tế (iRAP) Rất lâu sau khi thế giới phục hồi sau đại dịch COVID-19,. ..

International Road Assessment Programme (iRAP) là Tổ chức từ thiện đã đăng ký với Tư cách tư vấn của UN ECOSOC.
iRAP được đăng ký ở Anh và xứ Wales theo số công ty 05476000
Tổ chức từ thiện số 1140357

Văn phòng đăng ký: 60 Trafalgar Square, London, WC2N 5DS
VÀO CHẠM │ Châu Âu │ Châu Phi │ Châu Á Thái Bình Dương │ Châu Mỹ Latinh và Caribe │ Bắc Mỹ

viTiếng Việt