Chọn trang
Working together for safe roads in Morocco

Cùng nhau hành động vì những con đường an toàn ở Maroc

Chúng tôi rất vui mừng được làm việc với Cơ quan An toàn Đường bộ Quốc gia (NARSA) và Tổng cục Đường bộ (CHDC Đức) để hình thành Biên bản Ghi nhớ để cùng nhau loại bỏ những con đường có nguy cơ cao ở Maroc. Điều này có bối cảnh quan trọng khi Bộ trưởng Maroc ...

International Road Assessment Programme (iRAP) là Tổ chức từ thiện đã đăng ký với Tư cách tư vấn của UN ECOSOC.
iRAP được đăng ký ở Anh và xứ Wales theo số công ty 05476000
Tổ chức từ thiện số 1140357

Văn phòng đăng ký: 60 Trafalgar Square, London, WC2N 5DS
VÀO CHẠM │ Châu Âu │ Châu Phi │ Châu Á Thái Bình Dương │ Châu Mỹ Latinh và Caribe │ Bắc Mỹ

viTiếng Việt