Chọn trang
Planning commences for the 4th Ministerial Conference in Morocco

Bắt đầu lập kế hoạch cho Hội nghị Bộ trưởng lần thứ 4 ở Maroc

iRAP hân hạnh được tham gia Cuộc họp Ủy ban Kế hoạch cho Hội nghị Bộ trưởng Toàn cầu lần thứ 4 về An toàn Đường bộ tại Geneva trong tuần này, cùng với các đại diện của Liên Hợp Quốc, Tổ chức Y tế Thế giới và các đối tác dẫn đầu về an toàn đường bộ trên toàn cầu. Bộ trưởng thứ 4...
MCC partnership for progress in LMICs

Quan hệ đối tác MCC vì sự tiến bộ trong LMICs

Chương trình hợp tác hỗ trợ dài hạn đang được tiến hành giữa iRAP và Millennium Challenge Corporation (MCC) từ năm 2022-2026 để kích thích tiến độ xây dựng đường sá an toàn hơn ở các quốc gia có thu nhập thấp và trung bình. Quan hệ đối tác sẽ bao gồm Xếp hạng sao và Kế hoạch đầu tư...
Moroccan PIDG workshop promotes safety in projects

Hội thảo PIDG Ma-rốc thúc đẩy an toàn trong các dự án

Trưởng nhóm Hành trình An toàn hơn, Nathalie Chiavassa, rất vui được tham gia Viện PIDG ở Casablanca vào tuần trước để chia sẻ cách tối ưu hóa mức độ an toàn trong các dự án cơ sở hạ tầng đường bộ của Tập đoàn được thực hiện trên khắp vùng cận Saharan Châu Phi cũng như Nam và Đông Nam Á....
Working together for safe roads in Morocco

Cùng nhau hành động vì những con đường an toàn ở Maroc

Chúng tôi rất vui mừng được làm việc với Cơ quan An toàn Đường bộ Quốc gia (NARSA) và Tổng cục Đường bộ (CHDC Đức) để hình thành Biên bản Ghi nhớ để cùng nhau loại bỏ những con đường có nguy cơ cao ở Maroc. Điều này có bối cảnh quan trọng khi Bộ trưởng Maroc ...

International Road Assessment Programme (iRAP) là Tổ chức từ thiện đã đăng ký với Tư cách tư vấn của UN ECOSOC.
iRAP được đăng ký ở Anh và xứ Wales theo số công ty 05476000
Tổ chức từ thiện số 1140357

Văn phòng đăng ký: 60 Trafalgar Square, London, WC2N 5DS
VÀO CHẠM │ Châu Âu │ Châu Phi │ Châu Á Thái Bình Dương │ Châu Mỹ Latinh và Caribe │ Bắc Mỹ

viTiếng Việt