Chọn trang
Major funding to improve Chilean road network safety

Tài trợ chính để cải thiện an toàn mạng lưới đường bộ của Chile

14 triệu US$ tài trợ cho các vùng O'Higgins, Maule và Bio Bio của Chile đã được công bố trong những ngày gần đây để thực hiện các khuyến nghị iRAP và cải thiện an toàn mạng lưới đường bộ. Thông báo tài trợ được thực hiện bởi Cơ quan Đường bộ Chile thông qua Cục An toàn Đường bộ ...

International Road Assessment Programme (iRAP) là Tổ chức từ thiện đã đăng ký với Tư cách tư vấn của UN ECOSOC.
iRAP được đăng ký ở Anh và xứ Wales theo số công ty 05476000
Tổ chức từ thiện số 1140357

Văn phòng đăng ký: 60 Trafalgar Square, London, WC2N 5DS
VÀO CHẠM │ Châu Âu │ Châu Phi │ Châu Á Thái Bình Dương │ Châu Mỹ Latinh và Caribe │ Bắc Mỹ

viTiếng Việt