Chọn trang
Join the Launch: New Global Plan for Decade of Action

Tham gia buổi ra mắt: Kế hoạch toàn cầu mới cho thập kỷ hành động

Chúng tôi yêu thích Kế hoạch toàn cầu mới! Nếu bạn đã bỏ lỡ buổi ra mắt Kế hoạch Toàn cầu cho Thập kỷ Hành động Thứ hai vì An toàn Đường bộ vào Thứ Năm, ngày 28 tháng 10, thì vẫn chưa muộn để biết cơ sở hạ tầng đường bộ an toàn hơn sẽ giúp giảm một nửa số ca tử vong và thương tích trên đường toàn cầu vào năm 2030 ....
MyRAP Programme Launches

Khởi chạy chương trình MyRAP

Kuala Lumpur, ngày 29 tháng 10 năm 2019 - iRAP, kết hợp với Viện Nghiên cứu An toàn Đường bộ Malaysia (MIROS), đã công bố khởi động Chương trình Đánh giá Đường bộ Malaysia (MyRAP), tại Kuala Lumpur hôm nay. Chương trình MyRAP nhằm giải quyết những con đường có nguy cơ cao nhất ...

International Road Assessment Programme (iRAP) là Tổ chức từ thiện đã đăng ký với Tư cách tư vấn của UN ECOSOC.
iRAP được đăng ký ở Anh và xứ Wales theo số công ty 05476000
Tổ chức từ thiện số 1140357

Văn phòng đăng ký: 60 Trafalgar Square, London, WC2N 5DS
VÀO CHẠM │ Châu Âu │ Châu Phi │ Châu Á Thái Bình Dương │ Châu Mỹ Latinh và Caribe │ Bắc Mỹ

viTiếng Việt