Chọn trang
EuroRAP RADAR and SABRINA Joint Conference Brings Focus to the Challenges and Opportunities of Improving Road Safety in Danube Area for all Road Users

Hội nghị hỗn hợp EuroRAP RADAR và SABRINA tập trung vào những thách thức và cơ hội cải thiện an toàn đường bộ trong khu vực sông Danube cho tất cả người sử dụng đường bộ

Vào ngày 15 tháng 10, hơn 250 chuyên gia an toàn đường bộ và đại diện an toàn giao thông và cơ sở hạ tầng đường bộ trong khu vực sông Danube từ 40 quốc gia đã đăng ký tham dự Hội nghị trực tuyến chung của Dự án SABRINA và RADAR về 'Cải thiện an toàn đường bộ ở Danube ...

International Road Assessment Programme (iRAP) là Tổ chức từ thiện đã đăng ký với Tư cách tư vấn của UN ECOSOC.
iRAP được đăng ký ở Anh và xứ Wales theo số công ty 05476000
Tổ chức từ thiện số 1140357

Văn phòng đăng ký: 60 Trafalgar Square, London, WC2N 5DS
VÀO CHẠM │ Châu Âu │ Châu Phi │ Châu Á Thái Bình Dương │ Châu Mỹ Latinh và Caribe │ Bắc Mỹ

viTiếng Việt