Chọn trang
iRAP webinar builds capacity of 52 IDB staff to save lives in Latin America and the Caribbean

Hội thảo trên web của iRAP nâng cao năng lực cho 52 nhân viên IDB để cứu sống những người ở Mỹ Latinh và Caribe

Hội thảo trên web của Ngân hàng Phát triển Liên Mỹ iRAP được tổ chức hôm nay đã nâng cao năng lực của 50 nhân viên IDB để hỗ trợ các nước trong khu vực loại bỏ các con đường rủi ro cao, khai thác lợi ích kinh tế của các con đường 3 sao trở lên thông qua tài trợ dựa trên kết quả và đáp ứng toàn cầu ...

International Road Assessment Programme (iRAP) là Tổ chức từ thiện đã đăng ký với Tư cách tư vấn của UN ECOSOC.
iRAP được đăng ký ở Anh và xứ Wales theo số công ty 05476000
Tổ chức từ thiện số 1140357

Văn phòng đăng ký: 60 Trafalgar Square, London, WC2N 5DS
VÀO CHẠM │ Châu Âu │ Châu Phi │ Châu Á Thái Bình Dương │ Châu Mỹ Latinh và Caribe │ Bắc Mỹ

viTiếng Việt