Chọn trang
EuroRAP releases a discussion Paper on Technical Justification for Network wide Road Assessment within the framework of SLAIN project

EuroRAP phát hành Tài liệu thảo luận về Chứng minh kỹ thuật cho việc đánh giá đường trên toàn mạng lưới trong khuôn khổ dự án SLAIN

Tài liệu thảo luận EuroRAP bao gồm đánh giá tổng thể về các phương pháp đánh giá rủi ro đường bộ khác nhau, đặc biệt tập trung vào “điểm đen”, an toàn tuyến đường và đánh giá đường trên toàn mạng lưới, các kỹ thuật thực hiện các phương pháp này, cũng như...

International Road Assessment Programme (iRAP) là Tổ chức từ thiện đã đăng ký với Tư cách tư vấn của UN ECOSOC.
iRAP được đăng ký ở Anh và xứ Wales theo số công ty 05476000
Tổ chức từ thiện số 1140357

Văn phòng đăng ký: 60 Trafalgar Square, London, WC2N 5DS
VÀO CHẠM │ Châu Âu │ Châu Phi │ Châu Á Thái Bình Dương │ Châu Mỹ Latinh và Caribe │ Bắc Mỹ

viTiếng Việt