Chọn trang
RAP Journey Interview with Dr. Boris Huzjan, President of the Board of the Croatian Motorways – Hrvatske autoceste

Cuộc phỏng vấn Hành trình RAP với Tiến sĩ Boris Huzjan, Chủ tịch Hội đồng Đường cao tốc Croatia – Hrvatske autoceste

1. Vai trò hiện tại của bạn là gì và tầm nhìn của Đường cao tốc Croatia về an toàn đường bộ là gì? Yếu tố cơ bản quyết định sứ mệnh và tầm nhìn của Đường cao tốc Croatia là đảm bảo đường cao tốc an toàn và hiệu quả với mức độ trách nhiệm xã hội cao. Tầm nhìn của chúng tôi là...

International Road Assessment Programme (iRAP) là Tổ chức từ thiện đã đăng ký với Tư cách tư vấn của UN ECOSOC.
iRAP được đăng ký ở Anh và xứ Wales theo số công ty 05476000
Tổ chức từ thiện số 1140357

Văn phòng đăng ký: 60 Trafalgar Square, London, WC2N 5DS
VÀO CHẠM │ Châu Âu │ Châu Phi │ Châu Á Thái Bình Dương │ Châu Mỹ Latinh và Caribe │ Bắc Mỹ

viTiếng Việt