Chọn trang
Six year programme improving road safety in Lebanon

Chương trình sáu năm cải thiện an toàn đường bộ ở Lebanon

Sau đánh giá iRAP về hơn 6.000 km đường ở Lebanon vào năm 2016 và việc nâng cấp cơ sở hạ tầng do Ngân hàng Thế giới tài trợ, khóa đào tạo về đánh giá an toàn đường bộ do FPZ chủ trì hôm nay tiếp tục giúp cải thiện an toàn đường bộ ở nước này. iRAP Center of Excellence University of ...
MIROS re-signs as iRAP Centre of Excellence

MIROS tái ký là Trung tâm xuất sắc iRAP

Viện Nghiên cứu An toàn Đường bộ Malaysia (MIROS) và International Road Assessment Programme (iRAP) đã ký lại thỏa thuận Center of Excellence ngày hôm nay, đảm bảo các giao thức và mô hình RAP tiếp tục được hưởng lợi từ nghiên cứu dựa trên bằng chứng do ...

International Road Assessment Programme (iRAP) là Tổ chức từ thiện đã đăng ký với Tư cách tư vấn của UN ECOSOC.
iRAP được đăng ký ở Anh và xứ Wales theo số công ty 05476000
Tổ chức từ thiện số 1140357

Văn phòng đăng ký: 60 Trafalgar Square, London, WC2N 5DS
VÀO CHẠM │ Châu Âu │ Châu Phi │ Châu Á Thái Bình Dương │ Châu Mỹ Latinh và Caribe │ Bắc Mỹ

viTiếng Việt