Chọn trang
Catalonia Risk Mapping results released for 22nd year

Kết quả Bản đồ Rủi ro của Catalonia được công bố năm thứ 22

Kết quả Bản đồ rủi ro va chạm cho mạng lưới đường bộ ở Catalan đã được công bố thêm một năm nữa và cho thấy xe máy có liên quan đến 44% vụ va chạm gây thương tích nghiêm trọng và chết người mặc dù chỉ chiếm 2,3% tổng lưu lượng di chuyển trên đường trên lãnh thổ Tây Ban Nha. Những phát hiện chính:...
EU target for reducing fatal road accident victims by 50% for the UN decade 2010-2020 is partly achieved by Spain and Catalonia

Mục tiêu của EU về giảm 50% tử vong do tai nạn đường bộ trong thập kỷ 2010-2020 của Liên hợp quốc đã đạt được một phần bởi Tây Ban Nha và Catalonia

Bản đồ rủi ro đường bộ EuroRAP của Tây Ban Nha và Catalonia được xuất bản vào ngày 18 tháng 12 năm 2019 tại Barcelona. Nghiên cứu do RACC thực hiện và đã thu thập dữ liệu về an toàn đường bộ ở Tây Ban Nha và Catalonia* trong năm 2016, 2017 và 2018. Nghiên cứu này xác định các đoạn đường có...

International Road Assessment Programme (iRAP) là Tổ chức từ thiện đã đăng ký với Tư cách tư vấn của UN ECOSOC.
iRAP được đăng ký ở Anh và xứ Wales theo số công ty 05476000
Tổ chức từ thiện số 1140357

Văn phòng đăng ký: 60 Trafalgar Square, London, WC2N 5DS
VÀO CHẠM │ Châu Âu │ Châu Phi │ Châu Á Thái Bình Dương │ Châu Mỹ Latinh và Caribe │ Bắc Mỹ

viTiếng Việt