Chọn trang
Potential of safer Caribbean roads on show in Barbados

Tiềm năng của những con đường Caribe an toàn hơn đang được trưng bày ở Barbados

Lãnh đạo Khu vực Hành trình An toàn hơn cho Châu Mỹ của iRAP đang ở Barbados trong tuần này để trình bày tại Đại hội Khu vực Caribe lần thứ 10 của IRF nhằm mang lại các giải pháp và phương pháp tốt nhất cho những thách thức song song về an toàn đường bộ và cơ sở hạ tầng thích ứng với khí hậu ...

International Road Assessment Programme (iRAP) là Tổ chức từ thiện đã đăng ký với Tư cách tư vấn của UN ECOSOC.
iRAP được đăng ký ở Anh và xứ Wales theo số công ty 05476000
Tổ chức từ thiện số 1140357

Văn phòng đăng ký: 60 Trafalgar Square, London, WC2N 5DS
VÀO CHẠM │ Châu Âu │ Châu Phi │ Châu Á Thái Bình Dương │ Châu Mỹ Latinh và Caribe │ Bắc Mỹ

viTiếng Việt