Chọn trang
New report tackles the transition to automated vehicles  on roads that cars can read

Báo cáo mới đề cập đến việc chuyển đổi sang phương tiện tự động trên những con đường mà ô tô có thể đọc được

Các vụ va chạm nghiêm trọng trên đường liên đô thị có thể giảm 1/4 trong vòng 30-40 năm tới với sự ra đời của các phương tiện tự động. Tuy nhiên, hành trình có thể không dễ dàng, với sự chuyển đổi hỗn hợp của đội xe và nhu cầu quan trọng về những con đường mà ô tô có thể đọc được, theo ...

International Road Assessment Programme (iRAP) là Tổ chức từ thiện đã đăng ký với Tư cách tư vấn của UN ECOSOC.
iRAP được đăng ký ở Anh và xứ Wales theo số công ty 05476000
Tổ chức từ thiện số 1140357

Văn phòng đăng ký: 60 Trafalgar Square, London, WC2N 5DS
VÀO CHẠM │ Châu Âu │ Châu Phi │ Châu Á Thái Bình Dương │ Châu Mỹ Latinh và Caribe │ Bắc Mỹ

viTiếng Việt