Chọn trang
Project SLAIN News:  Collaborative partnership of Anditi, TomTom, Tutela and Factual Consulting wins tender to assess roads for CAV readiness

Dự án SLAIN News: Sự hợp tác của Anditi, TomTom, Tutela và Factual Consulting thắng thầu để đánh giá các con đường cho sự sẵn sàng của CAV

Tháng 6 năm 2020: Anditi, TomTom, Tutela và Factual Consulting đã thắng thầu Dự án SLAIN để đánh giá mức độ sẵn sàng của các con đường đối với các phương tiện được kết nối và tự động (CAV). EuroRAP là đối tác chính của Dự án SLAIN (Đánh giá Mạng sống Tiết kiệm và Cải thiện Đường TEN-T ...
New report tackles the transition to automated vehicles  on roads that cars can read

Báo cáo mới đề cập đến việc chuyển đổi sang phương tiện tự động trên những con đường mà ô tô có thể đọc được

Các vụ va chạm nghiêm trọng trên đường liên đô thị có thể giảm 1/4 trong vòng 30-40 năm tới với sự ra đời của các phương tiện tự động. Tuy nhiên, hành trình có thể không dễ dàng, với sự chuyển đổi hỗn hợp của đội xe và nhu cầu quan trọng về những con đường mà ô tô có thể đọc được, theo ...
Innovation 2017 tackles automated vehicles

Cải tiến 2017 giải quyết các phương tiện tự động

Hội thảo đổi mới năm 2017 giải quyết vấn đề chuyển đổi sang phương tiện tự động Các nhà lãnh đạo chính sách và kỹ thuật toàn cầu đã họp tại Hà Lan cho Hội thảo đổi mới năm 2017 của iRAP, xem xét cơ sở hạ tầng đường bộ, an toàn và các ưu tiên đầu tư liên quan đến quá trình chuyển đổi ...

International Road Assessment Programme (iRAP) là Tổ chức từ thiện đã đăng ký với Tư cách tư vấn của UN ECOSOC.
iRAP được đăng ký ở Anh và xứ Wales theo số công ty 05476000
Tổ chức từ thiện số 1140357

Văn phòng đăng ký: 60 Trafalgar Square, London, WC2N 5DS
VÀO CHẠM │ Châu Âu │ Châu Phi │ Châu Á Thái Bình Dương │ Châu Mỹ Latinh và Caribe │ Bắc Mỹ

viTiếng Việt