Chọn trang
Statement of Concern for the High-level Meeting Declaration Negotiations

Tuyên bố về mối quan tâm đối với các cuộc đàm phán Tuyên bố cuộc họp cấp cao

iRAP hợp tác với Liên minh toàn cầu các tổ chức phi chính phủ về An toàn giao thông đường bộ và cộng đồng an toàn đường bộ trong việc kêu gọi hòa bình và yêu cầu Nga rời khỏi Cuộc họp cấp cao của Liên hợp quốc về An toàn đường bộ diễn ra từ ngày 30 tháng 6 đến ngày 1 tháng 7 tại New York. Công việc trọng yếu là xóa đường ...
Safe Roads for All Report calls on UK Government to deliver effective 2030 strategy

Báo cáo về Con đường an toàn cho mọi người kêu gọi Chính phủ Vương quốc Anh đưa ra chiến lược năm 2030 hiệu quả

Báo cáo về Con đường An toàn cho Mọi người được phát hành gần đây và được thông báo bởi kết quả của EuroRAP Vương quốc Anh, đã kêu gọi Chính phủ Vương quốc Anh đưa ra Chiến lược và Kế hoạch Hành động An toàn và Khỏe mạnh cho Đường bộ 2021-2030. Báo cáo của chuyên gia cho Chính phủ Vương quốc Anh được chuẩn bị bởi ...
Alliance members pilot SR4S app

Các thành viên liên minh thí điểm ứng dụng SR4S

Liên minh Toàn cầu các tổ chức phi chính phủ về An toàn Đường bộ là một trong những Đối tác chính của iRAP trong giai đoạn thí điểm phát triển và triển khai chương trình Xếp hạng Sao cho Trường học. Tại Campuchia, Cameroon, Ấn Độ, Kenya, Malaysia và Nigeria, các thành viên Liên minh đã thử nghiệm Ngôi sao ...

International Road Assessment Programme (iRAP) là Tổ chức từ thiện đã đăng ký với Tư cách tư vấn của UN ECOSOC.
iRAP được đăng ký ở Anh và xứ Wales theo số công ty 05476000
Tổ chức từ thiện số 1140357

Văn phòng đăng ký: 60 Trafalgar Square, London, WC2N 5DS
VÀO CHẠM │ Châu Âu │ Châu Phi │ Châu Á Thái Bình Dương │ Châu Mỹ Latinh và Caribe │ Bắc Mỹ

viTiếng Việt