Chọn trang
AIIB $165m Loan to Enhance Uzbekistan Transport Connectivity informed by iRAP

Khoản vay AIIB $165m để tăng cường kết nối giao thông tại Uzbekistan được thông báo bởi iRAP

Ngân hàng Đầu tư Cơ sở hạ tầng Châu Á (AIIB) đang cung cấp khoản vay 165,5 triệu USD để cải thiện hiệu quả đường bộ, an toàn và khả năng chống chịu với khí hậu của các tuyến đường xuyên biên giới ở khu vực Bukhara của Uzbekistan, do iRAP Star Ratings hỗ trợ. Kết nối đường bộ tốt là một ...

International Road Assessment Programme (iRAP) là Tổ chức từ thiện đã đăng ký với Tư cách tư vấn của UN ECOSOC.
iRAP được đăng ký ở Anh và xứ Wales theo số công ty 05476000
Tổ chức từ thiện số 1140357

Văn phòng đăng ký: 60 Trafalgar Square, London, WC2N 5DS
VÀO CHẠM │ Châu Âu │ Châu Phi │ Châu Á Thái Bình Dương │ Châu Mỹ Latinh và Caribe │ Bắc Mỹ

viTiếng Việt