Chọn trang
2017 UK Risk Mapping & Road Crash Index Launched

Ra mắt Chỉ số Lập bản đồ Rủi ro & Sự cố Đường tại Vương quốc Anh năm 2017

Tổ chức An toàn Đường bộ, hợp tác với Ageas Vương quốc Anh, hôm nay đã đưa ra Chỉ số va chạm trên đường tương tác sáng tạo cùng với bản đồ rủi ro và báo cáo theo dõi hiệu suất mới nhất của Vương quốc Anh trên mạng EuroRAP về Đường ô tô và Đường loại A. Theo bảng báo cáo,...

International Road Assessment Programme (iRAP) là Tổ chức từ thiện đã đăng ký với Tư cách tư vấn của UN ECOSOC.
iRAP được đăng ký ở Anh và xứ Wales theo số công ty 05476000
Tổ chức từ thiện số 1140357

Văn phòng đăng ký: 60 Trafalgar Square, London, WC2N 5DS
VÀO CHẠM │ Châu Âu │ Châu Phi │ Châu Á Thái Bình Dương │ Châu Mỹ Latinh và Caribe │ Bắc Mỹ

viTiếng Việt