Chọn trang
Reaching our 100th Country: Samoa

Đến quốc gia thứ 100 của chúng tôi: Samoa

iRAP gần đây đã công bố cột mốc hoạt động tại 100 quốc gia. Quốc gia thứ 100, Samoa, đang thực hiện một dự án nâng cấp quan trọng nhằm cải thiện mức độ an toàn của tuyến đường huyết mạch chính của họ với sự hỗ trợ của Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) và Cơ quan Giao thông vận tải đất ...

International Road Assessment Programme (iRAP) là Tổ chức từ thiện đã đăng ký với Tư cách tư vấn của UN ECOSOC.
iRAP được đăng ký ở Anh và xứ Wales theo số công ty 05476000
Tổ chức từ thiện số 1140357

Văn phòng đăng ký: 60 Trafalgar Square, London, WC2N 5DS
VÀO CHẠM │ Châu Âu │ Châu Phi │ Châu Á Thái Bình Dương │ Châu Mỹ Latinh và Caribe │ Bắc Mỹ

viTiếng Việt