Chọn trang

Hệ thống quản lý chương trình iRAP

Mô tả Quản lý một chương trình toàn cầu trên hơn 100 quốc gia là một nhiệm vụ đầy thách thức! Nhờ sự hỗ trợ chuyên nghiệp hào phóng đáng kinh ngạc của Microsoft Dynamics CRM Provider Barhead, cùng với hỗ trợ kỹ thuật gần đây của NTT, việc theo dõi chương trình toàn cầu của chúng tôi là ...

International Road Assessment Programme (iRAP) là Tổ chức từ thiện đã đăng ký với Tư cách tư vấn của UN ECOSOC.
iRAP được đăng ký ở Anh và xứ Wales theo số công ty 05476000
Tổ chức từ thiện số 1140357

Văn phòng đăng ký: 60 Trafalgar Square, London, WC2N 5DS
VÀO CHẠM │ Châu Âu │ Châu Phi │ Châu Á Thái Bình Dương │ Châu Mỹ Latinh và Caribe │ Bắc Mỹ

viTiếng Việt