Chọn trang

Đối tác phát triển

Công việc của chúng tôi cũng được hỗ trợ bởi một loạt các đối tác chính sách và phát triển chính có ảnh hưởng mà chúng tôi đã có các thỏa thuận và quan hệ đối tác cấp dự án. Sự lãnh đạo và hỗ trợ của họ là vô giá trong việc cho phép các dự án đường an toàn hơn để cứu cuộc sống của chúng tôi trở thành hiện thực.

Print Friendly, PDF & Email

International Road Assessment Programme (iRAP) là Tổ chức từ thiện đã đăng ký với Tư cách tư vấn của UN ECOSOC.
iRAP được đăng ký ở Anh và xứ Wales theo số công ty 05476000
Tổ chức từ thiện số 1140357

Văn phòng đăng ký: 60 Trafalgar Square, London, WC2N 5DS
VÀO CHẠM │ Châu Âu │ Châu Phi │ Châu Á Thái Bình Dương │ Châu Mỹ Latinh và Caribe │ Bắc Mỹ

viTiếng Việt
Chia sẻ cái này