> Quay lại Giới thiệu về chúng tôi

Các nhà tài trợ của chúng tôi

Công việc cứu sống của chúng tôi chỉ có thể thực hiện được nhờ sự hào phóng to lớn của các nhà tài trợ và đối tác quan trọng. Vui lòng điều chỉnh mối quan hệ đối tác để có những con đường an toàn hơn phù hợp với bạn gửi email cho chúng tôi để thảo luận về ý tưởng của bạn.

Chúng tôi cũng được hưởng lợi rất nhiều từ thiện chí của nhiều cá nhân và tổ chức nghiên cứu khác trên khắp thế giới, những người cam kết cứu sống con người thông qua những con đường an toàn hơn. iRAP vô cùng cảm ơn sự ủng hộ của tất cả các đối tác.

Tìm hiểu thêm về các nhà tài trợ chương trình chính của chúng tôi:

Đối tác Bạch kim iRAP

FIA

Các nhà tài trợ & nhà tài trợ kim cương iRAP

Đối tác phát triển iRAP

Đối tác kỹ thuật iRAP

Đối tác dự án iRAP

Tư cách thành viên của chúng tôi


Print Friendly, PDF & Email
viTiếng Việt
Chia sẻ cái này