THÔNG BÁO LƯU TRÚ


iRAP tự hào về khả năng cập nhật cho bạn về các chương trình, dự án, sự kiện và hoạt động RAP giúp cứu sống và giảm thương tích nghiêm trọng trên các con đường toàn cầu. 
Bạn muốn có được bức tranh toàn cảnh về công trình mới nhất của iRAP trong việc thúc đẩy và tạo ra những con đường an toàn hơn trên toàn thế giới?
Đây là cách thực hiện:

  1. Đăng ký để nhận bản tin điện tử WrapUp và cảnh báo tin tức điện tử của chúng tôi
  2. Theo dõi trang Tin tức mới nhất của chúng tôi tại đây
  3. Theo dõi chúng tôi trên các nền tảng truyền thông xã hội của chúng tôi được liệt kê.

Các bản tin khác có thể được quan tâm bao gồm:

Đọc Tuyên bố về Quyền riêng tư của iRAP: Chúng tôi coi trọng quyền riêng tư của bạn và muốn bạn hiểu các thực tiễn của chúng tôi liên quan đến việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn. Tuyên bố về quyền riêng tư này giải thích cách chúng tôi thực hiện điều này. Trang web này có các trang con khác nhau dành cho các dịch vụ iRAP, các trang này cũng có thể có các tuyên bố về quyền riêng tư của riêng họ. Vui lòng đọc những điều này nếu bạn truy cập các trang phụ của chúng tôi.

Vui lòng nhấp vào đây để đọc Tuyên bố Bảo mật Toàn bộ của iRAP

WRAPUP BẢN TIN TRỰC TUYẾN


Bạn muốn có được bức tranh toàn cảnh về công trình mới nhất của iRAP trong việc thúc đẩy và tạo ra những con đường an toàn hơn trên toàn thế giới?
WrapUp, bản tin kỹ thuật số hai tháng một lần miễn phí của chúng tôi chính là thứ bạn cần. Nó chứa đựng những câu chuyện đầy cảm hứng về công việc cứu sống các đối tác của chúng tôi trên khắp thế giới.

 

BẢN TIN ĐÀO TẠO VÀ CHÍNH XÁC


Trong Bản tin Đào tạo và Công nhận của iRAP, bạn có thể truy cập thông tin mới nhất về chương trình Đào tạo và Công nhận của chúng tôi. Tại đây, bạn sẽ biết thông tin cập nhật về thông số kỹ thuật, lịch đào tạo, quy trình công nhận iRAP và các nhà cung cấp được công nhận của chúng tôi là ai.

 

 

In thân thiện, PDF & Email
viTiếng Việt
Chia sẻ cái này