Chọn trang

Dự án PHOEBE đã đạt được một cột mốc quan trọng với việc hoàn thành báo cáo có thể chuyển giao 'Mô hình/Môi trường mô phỏng và Tài liệu hỗ trợ người dùng mới và nâng cao (Beta ed.)'. Sự phát triển đã nhấn mạnh những người tham gia giao thông dễ bị tổn thương là nền tảng của môi trường đô thị an toàn, nhiều rào cản để đánh giá đúng mức độ an toàn của họ và tầm quan trọng của dữ liệu.

do EU tài trợ Dự án 'Phương pháp tiếp cận dự đoán cho môi trường đô thị an toàn hơn' (PHOEBE) nhằm mục đích tăng cường an toàn đường bộ cho những người tham gia giao thông dễ bị tổn thương, đặc biệt là những người sử dụng phương tiện di chuyển tích cực và xe tay ga điện tử. Nó đang dựa trên sức mạnh của các công cụ đánh giá an toàn đường bộ của iRAP cũng như mô phỏng và Trí tuệ nhân tạo của AIMSUN để cung cấp các công cụ dự đoán an toàn hài hòa, tích hợp và hàng đầu thế giới, có tính đến giới tính, độ tuổi và mức độ khả năng trong việc cung cấp khả năng di chuyển trong tương lai.

Báo cáo Beta là bản phân phối tạm thời nhằm khám phá giai đoạn phát triển công nghệ hiện tại. Nó ghi lại quá trình chuẩn bị và phát triển các mô hình nâng cao, môi trường mô phỏng và tài liệu hỗ trợ người dùng sẵn sàng để thử nghiệm tại ba địa điểm thí điểm PHOEBE ở Athens, Valencia và West Midlands.

Cụ thể, nó bao gồm việc chuẩn bị một số khía cạnh để tích hợp vào môi trường mô phỏng giao thông AIMSUN, bao gồm:

  • Sự thay đổi phương thức và các mô hình nhu cầu tạo ra để tạo điều kiện cho các đầu ra năng động, phản ánh những biến động về lưu lượng và tốc độ giao thông.
  • Mô hình hành vi của con người để nâng cao sự hiểu biết về tương tác của người dùng và quá trình ra quyết định.
  • Cải tiến mô hình đánh giá an toàn đường bộ, bao gồm phân đoạn dữ liệu được tinh chỉnh và xếp hạng rủi ro động dựa trên tốc độ và dòng chảy thay đổi.
  • Nâng cấp lên 'AIMSUN Tiếp theo' môi trường mô phỏng, nhằm cải thiện độ chính xác và tính chân thực của mô phỏng.
  • Các quy trình và chiến lược tích hợp để thể hiện những thay đổi về hành vi và nhu cầu phát sinh trong các kịch bản mô phỏng, nêu bật cam kết của dự án trong việc giải quyết các thách thức phức tạp về di chuyển trong đô thị.

Giữa những tiến bộ này, hai bài học quan trọng đã xuất hiện:

Những người sử dụng đường bộ dễ bị tổn thương (VRU) vẫn là trung tâm của an toàn đô thị:

Người ta khẳng định chắc chắn rằng VRU tạo thành nền tảng cho sự an toàn trong môi trường đô thị. Tuy nhiên, nhóm dự án PHOEBE đã gặp phải nhiều rào cản trong việc đánh giá đúng mức độ an toàn của chúng. Những trở ngại này bao gồm từ việc thiếu dữ liệu chuyên dụng và nhu cầu nâng cao các mô hình cho những người dùng này cho đến việc thiếu nghiên cứu trong các lĩnh vực cụ thể. Vẫn còn nhiều điều cần phát triển trong lĩnh vực an toàn VRU. Vai trò của PHOEBE là giải quyết những lỗ hổng trong phạm vi dự án và nêu bật những lỗ hổng khác cho cộng đồng an toàn đường bộ.

Dữ liệu nổi lên như một trụ cột cốt lõi:

Dữ liệu là xương sống của dự án PHOEBE, thúc đẩy cả quá trình phát triển mô hình và hiệu chuẩn/xác nhận. Tuy nhiên, việc điều hướng sự phức tạp của dữ liệu, bao gồm quyền truy cập, tuân thủ và xử lý, đặt ra những thách thức đáng kể. Các đối tác của dự án tích cực lập bản đồ các nguồn dữ liệu và phát triển các hướng dẫn để hợp lý hóa việc sử dụng dữ liệu trong khuôn khổ, tạo điều kiện thuận lợi cho việc áp dụng và áp dụng rộng rãi hơn.

Sản phẩm tiếp theo của Dự án PHOEBE sẽ trình bày tài liệu đầy đủ cho từng thành phần và các giao thức tích hợp.

Print Friendly, PDF & Email

International Road Assessment Programme (iRAP) là Tổ chức từ thiện đã đăng ký với Tư cách tư vấn của UN ECOSOC.
iRAP được đăng ký ở Anh và xứ Wales theo số công ty 05476000
Tổ chức từ thiện số 1140357

Văn phòng đăng ký: 60 Trafalgar Square, London, WC2N 5DS
VÀO CHẠM │ Châu Âu │ Châu Phi │ Châu Á Thái Bình Dương │ Châu Mỹ Latinh và Caribe │ Bắc Mỹ

viTiếng Việt
Chia sẻ cái này

Chia sẻ cái này

Chia sẻ bài này với bạn bè của bạn!