Selecteer een pagina

Het PHOEBE-project heeft een belangrijke mijlpaal bereikt met de voltooiing van het op te leveren rapport 'Nieuwe en verbeterde modellen/simulatieomgevingen en gebruikersondersteunend materiaal (bèta-ed.)'. De ontwikkeling heeft kwetsbare weggebruikers benadrukt als de hoeksteen van veilige stedelijke omgevingen, talrijke belemmeringen voor een goede evaluatie van hun veiligheid, en het belang van gegevens.

De door de EU gefinancierde Project 'Voorspellende benaderingen voor een veiliger stadsmilieu' (PHOEBE). heeft tot doel de verkeersveiligheid van kwetsbare weggebruikers te vergroten, vooral degenen die gebruik maken van actieve mobiliteit en e-scooters. Het bouwt voort op de sterke punten van de verkeersveiligheidsbeoordelingsinstrumenten van iRAP en de simulatie en kunstmatige intelligentie van AIMSUN om geharmoniseerde, geïntegreerde en toonaangevende veiligheidsvoorspellingsinstrumenten te leveren die rekening houden met geslacht, leeftijd en vaardigheidsniveaus bij het bieden van toekomstige mobiliteit.

Het bètarapport is een tussentijds rapport waarin de huidige fase van de technologische ontwikkeling wordt onderzocht. Het legt de voorbereiding en ontwikkeling vast van de verbeterde modellen, simulatieomgevingen en gebruikersondersteunende materialen die klaar zijn om te testen in de drie PHOEBE-pilotlocaties van Athene, Valencia en de West Midlands.

Concreet omvat het de voorbereiding van verschillende aspecten voor integratie in de AIMSUN-verkeerssimulatieomgeving, waaronder:

  • Modusverschuivings- en geïnduceerde vraagmodellen om dynamische output te faciliteren, die fluctuaties in verkeersstroom en snelheid weerspiegelen.
  • Menselijke gedragsmodellen om het begrip van gebruikersinteracties en besluitvormingsprocessen te vergroten.
  • Verbeteringen van het verkeersveiligheidsbeoordelingsmodel, waaronder verfijnde gegevenssegmentatie en dynamische risicobeoordelingen op basis van variabele snelheden en stromen.
  • Upgrades naar de 'AIMSUN Volgende'simulatieomgeving, gericht op het verbeteren van de nauwkeurigheid en het realisme van de simulatie.
  • Integratieprocedures en strategieën voor het weergeven van gedragsveranderingen en geïnduceerde vraag in simulatiescenario's, waarbij de inzet van het project voor het aanpakken van complexe stedelijke mobiliteitsuitdagingen wordt benadrukt.

Te midden van deze vooruitgang zijn er twee cruciale lessen naar voren gekomen:

Kwetsbare weggebruikers (VRU’s) blijven cruciaal voor stedelijke veiligheid:

Het staat vast dat VRU's de hoeksteen vormen van de veiligheid in stedelijke omgevingen. Het PHOEBE-projectteam is echter talloze obstakels tegengekomen bij het correct beoordelen van de veiligheid ervan. Deze obstakels variëren van het ontbreken van specifieke gegevens en de noodzaak om modellen voor deze gebruikers te verbeteren tot een gebrek aan studies op specifieke gebieden. Er valt nog veel te ontwikkelen op het gebied van VRU-veiligheid. De rol van PHOEBE is om de hiaten in de reikwijdte van het project aan te pakken en andere voor de verkeersveiligheidsgemeenschap onder de aandacht te brengen.

Gegevens komen naar voren als kernpijler:

Gegevens vormen de ruggengraat van het PHOEBE-project en sturen zowel modelontwikkeling als kalibratie-/validatieprocessen aan. Het navigeren door de complexiteit van gegevens, waaronder toegang, compliance en verwerking, brengt echter aanzienlijke uitdagingen met zich mee. Projectpartners brengen databronnen actief in kaart en ontwikkelen richtlijnen om het datagebruik binnen het raamwerk te stroomlijnen, waardoor een bredere acceptatie en toepasbaarheid wordt vergemakkelijkt.

Een volgend resultaat van het PHOEBE-project zal de volledige documentatie voor elke component en de integratieprotocollen presenteren.

Print Friendly, PDF & Email

De International Road Assessment Programme (iRAP) is een geregistreerde liefdadigheidsinstelling met adviesstatus van de VN ECOSOC.
iRAP is geregistreerd in Engeland en Wales onder bedrijfsnummer 05476000
Liefdadigheidsnummer 1140357

Maatschappelijke zetel: 60 Trafalgar Square, Londen, WC2N 5DS
NEEM CONTACT OP │ Europa │ Afrika │ Azië-Pacific │ Latijns-Amerika en het Caribisch gebied │ Noord-Amerika

nl_NLNederlands
Deel dit

Deel dit

Deel dit bericht met je vrienden!