Chọn trang

Welcome to iRAP’s December 2022 Newsletter – For a world free of high-risk roads.

What a year! As 2022 draws to a close, we celebrate the incredible efforts of our more than 26,000 partners in 170 countries.

Together we have assessed more than 3 million km and 1,028 schools in 114 countries, trained 59,000+ people and influenced the safety of USD$96 million of road infrastructure investment.

Lives and serious injuries have been saved because of you. Our very best wishes for the festive season!

Print Friendly, PDF & Email

International Road Assessment Programme (iRAP) là Tổ chức từ thiện đã đăng ký với Tư cách tư vấn của UN ECOSOC.
iRAP được đăng ký ở Anh và xứ Wales theo số công ty 05476000
Tổ chức từ thiện số 1140357

Văn phòng đăng ký: 60 Trafalgar Square, London, WC2N 5DS
VÀO CHẠM │ Châu Âu │ Châu Phi │ Châu Á Thái Bình Dương │ Châu Mỹ Latinh và Caribe │ Bắc Mỹ

viTiếng Việt
Chia sẻ cái này

Chia sẻ cái này

Chia sẻ bài này với bạn bè của bạn!