Chọn trang

Quỹ An toàn Đường bộ Liên hợp quốc (UNRSF) gần đây đã công bố lời kêu gọi mời các Tổ chức xã hội dân sự (CSO) đủ điều kiện từ các quốc gia có thu nhập thấp đến trung bình gửi Biểu hiện quan tâm để được xem xét tiếp cận trực tiếp với các khoản tài trợ của UNRSF trong tương lai. Lời kêu gọi bày tỏ sẽ kéo dài đến ngày 18 tháng 11 năm 2022.

Kế hoạch Kinh doanh 2022 – 2025 của Quỹ cam kết rõ ràng trong việc khám phá các cách mở ra quyền truy cập trực tiếp vào quỹ chung toàn cầu của mình cho các tổ chức tham gia của Liên Hợp Quốc cũng như các tổ chức không thuộc Liên Hợp Quốc khả thi. Kêu gọi bày tỏ quan tâm tới các CSO là bước đầu tiên và là phản hồi trực tiếp cho cam kết đó.

Các tổ chức xã hội dân sự áp dụng phải đáp ứng các điều kiện nhất định để đủ điều kiện tham gia đánh giá theo lời kêu gọi. Các yêu cầu nêu rõ rằng tổ chức phải; (1) được đăng ký là một tổ chức phi chính phủ phi lợi nhuận; tổ chức bán chính phủ; công ty phi lợi nhuận hoặc tổ chức hợp tác xã, (2) có thể thực hiện các biện pháp can thiệp an toàn đường bộ cần thiết ở nhiều LMIC, (3) có hồ sơ theo dõi đã được chứng minh về các biện pháp can thiệp an toàn đường bộ được thực hiện ở một hoặc nhiều trong năm lĩnh vực của Quỹ, ( 4) sử dụng nhiều hơn ba nhân viên, (5) chứng minh sự tồn tại của một khuôn khổ quản trị và (6) sẵn sàng bắt buộc thực hiện đánh giá vi mô theo Phương pháp tiếp cận hài hòa đối với chuyển tiền mặt (HACT) khuôn khổ.

Các bày tỏ và yêu cầu phải được thực hiện bằng tiếng Anh và gửi đến unrsf_secretariat@un.org

Xem hướng dẫn ứng viên ĐÂY

Xem mẫu đơn ĐÂY

Print Friendly, PDF & Email

International Road Assessment Programme (iRAP) là Tổ chức từ thiện đã đăng ký với Tư cách tư vấn của UN ECOSOC.
iRAP được đăng ký ở Anh và xứ Wales theo số công ty 05476000
Tổ chức từ thiện số 1140357

Văn phòng đăng ký: 60 Trafalgar Square, London, WC2N 5DS
VÀO CHẠM │ Châu Âu │ Châu Phi │ Châu Á Thái Bình Dương │ Châu Mỹ Latinh và Caribe │ Bắc Mỹ

viTiếng Việt
Chia sẻ cái này

Chia sẻ cái này

Chia sẻ bài này với bạn bè của bạn!