Chọn trang

Các Các phương pháp hay nhất của SABRINA trong Báo cáo cơ sở hạ tầng đi xe đạp đã được phát hành chia sẻ chiến lược, lập kế hoạch, thực hiện, bảo trì và kết quả đánh giá cho chín quốc gia Danube ở Châu Âu.

Dự án SABRINA kéo dài 3 năm, dự kiến hoàn thành vào cuối năm, đang giải quyết các vấn đề về an toàn cơ sở hạ tầng đạp xe trên các hành lang đi xe đạp hiện có, đã được quy hoạch và còn thiếu qua khu vực Danube. Nó bao gồm các tuyến đường trên khắp Áo, Bulgaria, Croatia, Séc, Hungary, Moldova, Slovakia và Slovenia với 11 Đối tác Dự án và 4 Đối tác Chiến lược liên kết.

Dự án chạy trong khuôn khổ Chương trình xuyên quốc gia Danube (Interreg) và được đồng tài trợ bởi các Quỹ Liên minh Châu Âu (ERDF, ENI).

Báo cáo nêu ra các vấn đề an toàn khi đi xe đạp được xác định trong dự án, thực tiễn tốt nhất dựa trên bằng chứng và các yếu tố thiết yếu của cơ sở hạ tầng đạp xe an toàn, và các khuyến nghị thực tế để thực hiện.

Nội dung được thu thập và đối chiếu bởi tất cả các đối tác của SABRINA và bao gồm bằng chứng từ các học viên ở khu vực Danube và hơn thế nữa, cũng như từ các tài liệu khoa học và các dự án nghiên cứu trước đây của EU (các chương trình INTER-REG và Horizon).

Báo cáo tạo điều kiện học tập ở ba cấp độ:

  1. Các chiến lược và chính sách phát triển và cải tiến đi xe đạp ở cấp quốc gia, khu vực và địa phương - từ, nhưng không giới hạn, các quốc gia trong phạm vi địa lý của dự án
  2. Các nguyên tắc lập kế hoạch cho cơ sở hạ tầng đi xe đạp an toàn trong mạng lưới xe đạp khu vực và địa phương, các hướng dẫn và các vấn đề
  3. Ví dụ về cơ sở hạ tầng đạp xe an toàn

Tải xuống báo cáo ĐÂY và 30 Bảng thông tin về Rủi ro, Giải pháp và Tác động Tích cực của Cơ sở hạ tầng Đi xe đạp ĐÂY.

Bám sát tin tức SABRINA và tất cả các kết quả đầu ra của dự án ĐÂY.

Print Friendly, PDF & Email

International Road Assessment Programme (iRAP) là Tổ chức từ thiện đã đăng ký với Tư cách tư vấn của UN ECOSOC.
iRAP được đăng ký ở Anh và xứ Wales theo số công ty 05476000
Tổ chức từ thiện số 1140357

Văn phòng đăng ký: 60 Trafalgar Square, London, WC2N 5DS
VÀO CHẠM │ Châu Âu │ Châu Phi │ Châu Á Thái Bình Dương │ Châu Mỹ Latinh và Caribe │ Bắc Mỹ

viTiếng Việt
Chia sẻ cái này

Chia sẻ cái này

Chia sẻ bài này với bạn bè của bạn!