Chọn trang

Chương trình Đánh giá Đường bộ Châu Âu (EuroRAP) bước vào thời điểm bắt đầu Thập kỷ Hành động vì An toàn Đường bộ lần thứ 2 của Liên hợp quốc giai đoạn 2021-2030. Hãy đến Đại hội đồng để tìm hiểu EuroRAP đã sẵn sàng cho thử thách như thế nào. TRÊN Ngày 17 tháng 6 năm 2021 EuroRAP sẽ tổ chức Đại hội đồng thường niên, trong dịp đó các Thành viên sẽ thảo luận chi tiết hơn về các Đề án quốc gia cũng như các quan hệ đối tác khu vực bao gồm SABRINA (Tuyến đường xe đạp an toàn hơn ở khu vực sông Danube), RADAR (Đánh giá rủi ro trên đường khu vực sông Danube) và SLAIN ( Cứu mạng sống Đánh giá và cải thiện các dự án An toàn Mạng lưới Đường bộ TEN-T). Các thành viên EuroRAP sẽ có cơ hội trao đổi quan điểm và kinh nghiệm cũng như tìm hiểu thêm về những phát triển và đổi mới mới nhất liên quan đến đánh giá đường bộ ở cấp độ Liên minh Châu Âu và toàn cầu.

Chương trình họp trực tuyến đã có sẵn ĐÂY.

Print Friendly, PDF & Email

International Road Assessment Programme (iRAP) là Tổ chức từ thiện đã đăng ký với Tư cách tư vấn của UN ECOSOC.
iRAP được đăng ký ở Anh và xứ Wales theo số công ty 05476000
Tổ chức từ thiện số 1140357

Văn phòng đăng ký: 60 Trafalgar Square, London, WC2N 5DS
VÀO CHẠM │ Châu Âu │ Châu Phi │ Châu Á Thái Bình Dương │ Châu Mỹ Latinh và Caribe │ Bắc Mỹ

viTiếng Việt
Chia sẻ cái này

Chia sẻ cái này

Chia sẻ bài này với bạn bè của bạn!