Chọn trang

Trang chính thức cho dự án Ten Step Plan Tanzania có trên trang trang web Đối tác Kiến thức Giao thông Vận tải toàn cầu  

Tanzania đã được chọn để thực hiện Kế hoạch 10 bước cho Dự án thí điểm cơ sở hạ tầng đường bộ an toàn hơn do Quỹ an toàn đường bộ của Liên hợp quốc (UNRSF) và được đồng tài trợ bởi Cơ sở An toàn Đường bộ Toàn cầu (GRSF) và UKAid.

Print Friendly, PDF & Email

International Road Assessment Programme (iRAP) là Tổ chức từ thiện đã đăng ký với Tư cách tư vấn của UN ECOSOC.
iRAP được đăng ký ở Anh và xứ Wales theo số công ty 05476000
Tổ chức từ thiện số 1140357

Văn phòng đăng ký: 60 Trafalgar Square, London, WC2N 5DS
VÀO CHẠM │ Châu Âu │ Châu Phi │ Châu Á Thái Bình Dương │ Châu Mỹ Latinh và Caribe │ Bắc Mỹ

viTiếng Việt
Chia sẻ cái này

Chia sẻ cái này

Chia sẻ bài này với bạn bè của bạn!